Rekonštrukcia bytu Bratislava – najlepší spôsob ako skrášliť svoj byt

Každý sa rád vracia domov do pekného prostredia. Na miesto podľa našich predstáv. Mnohí si aj preto kupujú staršiu nehnuteľnosť. Aby ju postupne mohli pretvoriť tak, ako sa im páči. Zmeniť dispozíciu, použiť správnu farebnú kombináciu v kúpeľni, či dať do toho kúsok seba. Ten svoj vlastný štýl. Rekonštrukcia bytu Bratislava nie je jednoduchá. Niekto v rámci rekonštrukcie rieši len najpotrebnejšie veci a časom ho tie ostatné dobehnú, bude sa k ním musieť vrátiť a vtedy to už vyjde aj finančne náročnejšie. V prípade celkovej rekonštrukcie bytu Bratislava vás čaká nové riešenie vodoinštalácie, elektroinštalácie, kúrenia, výmena podláh, podľa potreby omietok, maľovanie…V prípade zmeny dispozície bytu, búraní priečok – obzvlášť ak neviete posúdiť, či sú nosné, je nevyhnutné zabezpečiť posudok od statika. Ak budete potrebovať doklad, vypracuje statický posudok.

Dokumenty potrebné k rekonštrukcii

Rekonštrukcia bytu Bratislava za dobrú cenu
Pracovníci na rekonštrukciu bytu v Bratislave

Následne si musíte dať vypracovať jednoduchý plánik u stavebného inžiniera a ten spolu so žiadosťou predložiť na miestne príslušnom stavebnom úrade. Na prerábku s menšími zmenami stačí ohlásenie, ak by ste robili väčší zásah budete potrebovať stavebné povolenie. Nezabudnite rekonštrukciu bytu Bratislava ohlásiť aj svojim susedom. V ohlásení uvediete aj do kedy práce ukončíte, lebo budú vystavení väčšiemu množstvu prachu a hluku.

Rekonštrukcia bytu Bratislava na kľúč

Rekonštrukcia bytu Bratislava môže prebehnúť tak povediac na kľúč. Teda firma s klientom urobí obhliadku, dohodne sa na dispozícii bytu, výmene jadra, výbere sanity, obkladov, špárovačky, podlahy, farebnom zladení stien, výmene okien, radiátorov a podobne. Vypracuje cenovú ponuku a po jej odsúhlasení si s klientom dohodne termín. Samozrejme je možné riešiť rekonštrukciu aj čiastkovo. No určite je to jednoduchšie hneď po kúpe, lebo byt je voľný a klient nie je obťažovaný prachom a prácami. Najlepšie je osloviť jednu firmu, ktorá zabezpečí odborníkov na všetky potrebné práce – murárske vodoinštalačné, elektrikárske, pokládku podlahy, dlažby, maľovanie a tak ďalej. Ak si to zariadite takto, firma vie určiť, kedy asi bude jedna skupina pracovníkov končiť a kedy má ďalšia skupina začať. Vyhnete sa tak hľadaniu odborníkov a čakanie, kedy budú mať voľný termín. Pre viac informácií o rekonštrukcii bytu Bratislava sa dozviete ak navštívite nasledujúcu adresu: https://www.moja-rekonstrukcia.sk/