Nezaradené

Správna zváracia technika je dôležitá pre dobre vykonanú prácu

Zváracia technika je pri práci dôležitá

Aj napriek tomu, že ľudská práca je postupne čoraz častejšie nahrádzaná strojmi a počítačmi, má stále svoje miesto v priemysle a v spoločnosti. Hlavným nástrojom človeka sú ruky, ktoré používa odnepamäti. Vyvíjaním ľudského mozgu sa človek naučil používať pri svojej práci rôzne pracovné nástroje. Od tých základných z obdobia praveku, až po moderné stroje a technológie súčasnosti. Jeden z najdôležitejších odvetví priemyslu v našej krajine je strojársky a elektrotechnicky priemysel. Vysoké percento ekonomicky aktívnych ľudí nájde práve tu svoje uplatnenie. Veľký dopyt nastáva po pracovníkoch, ktorí vyštudovali technické odbory, ako zvárač, sústružník, mechanik strojov a podobne. Pozícia zvárač patrí do top 10 najžiadanejších nemanažérskych pozícii. čítať viac