Skladovanie a logistika

Paletové regály uľahčujú skladovanie

Skladová technika sa v 21. storočí posunula výrazne vpred. V logistike existuje viacero predmetov, ktoré vykonávajú činnosť v sklade automaticky bez toho, aby bola potrebná ľudská práca. Existujú však aj zariadenia, ktoré napomáhajú v sklade udržiavať poriadok, bezpečnosť a prehľadnosť. Sú natoľko efektívne, že ani moderné logistické metódy ich nedokázali nahradiť. Medzi takéto zariadenia patria aj paletové regály. Možno ich charakterizovať ako zariadenia, ktoré slúžia na uskladnenie paliet. Ich výhodou je, že umožňujú skladovať viacero paliet na seba, vďaka čomu dochádza k šetreniu skladového priestoru. Regál možno charakterizovať ako konštrukciu, na ktorú môžme tovar uskladňovať. Ak sa spoja regály a palety, vzniknú efektívne riešenia s čítať viac