Kam môžete umiestniť slnečné kolektory?

Slnečné kolektory sa stali nevyhnutnou súčasťou udržateľných, ekologických obytných komponentov budov. Spomedzi rôznych miest, kam môžete slnečné kolektory zabudovať, sa za najbežnejšie a najpraktickejšie miesto považujú strechy. Či už ide o solárne panely alebo slnečné tepelné kolektory, vďaka ich flexibilnej povahe ich možno na streche ľahko nainštalovať a nastaviť tak, aby sa maximalizovalo vystavenie slnečnému žiareniu. Toto umiestnenie je neuveriteľne výhodné, pretože využíva už existujúcu konštrukciu, čím sa efektívne využíva priestor. Vzhľadom na rastúce obavy týkajúce sa využívania pôdy a jej vplyvu na životné prostredie predstavujú strešné slnečné kolektory životaschopnú alternatívu. Eliminujú potrebu vyčleňovania ďalšej plochy, čo ďalej prispieva k ekologickej efektívnosti. Bez ohľadu na veľkosť a štruktúru striech sa inštalácie solárnych kolektorov dajú prispôsobiť špecifickým požiadavkám. Premenou našich striech na priestory produkujúce energiu môžeme získať značnú časť našich elektrických potrieb prostredníctvom čistého, obnoviteľného a hojného zdroja energie. Preto sú strechy naďalej najrozšírenejším a najpraktickejším miestom na inštaláciu solárnych kolektorov.

Slnečné kolektory a ich pozemné inštalácie

Zelená domácnostiam: Dotácia na solárne zariadenia pre rodinné domy

Pozemné inštalácie sa vzťahujú na slnečné systémy, ktoré sú inštalované na zemi, a nie na streche. Ak je na danom mieste dostatok miesta, slnečné kolektory, ktoré sú rozhodujúcimi komponentmi solárnych systémov, sa môžu umiestniť aj na zemi. Tieto kolektory zachytávajú slnečnú energiu a premieňajú ju na využiteľnú energiu. Pozemné inštalácie sú bežné najmä v rozľahlých otvorených oblastiach, na rozsiahlych poliach alebo na rozsiahlych pozemkoch, kde toto priestorové obmedzenie nepredstavuje problém. Ich významnou výhodou je, že môžu byť smerovo orientované a umiestnené v ideálnom uhle voči slnku na maximálnu absorpciu slnečnej energie. Okrem toho sa dá uhol sklonu sezónne nastaviť, aby sa maximalizovalo zachytávanie energie počas celého roka. Tieto zariadenia môžu využívať domácnosti aj komerčné zariadenia v závislosti od ich energetických potrieb. Mnohé slnečné farmy využívajú účinnosť týchto pozemných solárnych zariadení na výrobu veľkoplošnej solárnej energie. Ak to teda fyzický priestor umožňuje a je k dispozícii vhodné slnečné žiarenie, môžu byť pozemné inštalácie účinným riešením na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.