Poľnohospodárstvo

Pšenica a niektoré z jej listových chorôb

Pšenica a raž

V nasledujúcich riadkoch sa teda pozrieme na letnú formu pšenice a niektoré z chorôb, ktoré napádajú predovšetkým jej listy. Choroby pšenice, tak ako je tomu aj v prípade iných rastlín, majú pôvod v niektorom z troch faktorov. Ak je teda pšenica napadnutá konkrétnou chorobou, tak tá bude určite spôsobená vplyvom prostredia, patogénu či hostiteľskej rastliny. Choroba nemá na svoje prejavenie sa dostatočné možnosti práve vtedy, ak niektorý z týchto faktorov chýba. Ak by teda nebola pšenica pestovaná v prostredí žičiacemu ochoreniu, chýbal by patogén alebo hostiteľská rastlina, tak choroba sa nemôže naplno prejaviť a rastlina je ohrozená len v minimálnej možnej miere. Pšenica pestovaná vo čítať viac