Jistič – k čemu slouží ak čemu je potřebný v domácnosti?

Pokud se trochu vyznáte v elektrotechnice, určitě víte, k čemu slouží jistič. Jedná se o malé zařízení nacházející se ve všech elektrických zařízeních. Mnozí si ho zaměňují s pojistkou. V následujících řádcích vám vysvětlíme, k čemu jistič slouží a jaké jističe můžete najít na trhu. Vyrábějí se totiž v různých provedeních a proto pokud nějaký hledáte, určitě si zjistěte, jaký konkrétně potřebujete. Elektronická zařízení jsou konstrukčně složitá a mnozí mají před nimi respekt, ale v současnosti jsou již konstruována tak, aby byla skutečně bezpečná. Pojďme se nejprve společně podívat, k čemu přesně jistič slouží. Jeho úkolem je přerušení přívodu elektrického proudu do zařízení právě tehdy, začne-li jím téct větší proud, než je běžné.

Znáte rozdělení jističů?

Jistič v každé domácnosti
Rozdělení jističů

Když se přívod přeruší, neznamená to, že je opětovně nutné vyměnit poškozené komponenty. K žádnému poškození totiž nedojde. Jističe lze rozdělit podle více kritérií. Nejpoužívanější rozdělení je podle způsobu, jakým zhasíná oblouk. Rozdělit je tedy můžeme na vzduchové, olejové a vakuové. U olejových vzniká oblouk vzduchem, resp. ve vzduchu. U olejových vzniká v oleji a u vakuových ve vakuu. Další rozdělení je podle počtu pólů. Rozdělit je můžeme na jednopólové a třípólové. Dále se rozdělují podle velikosti proudu, druhu proudu či vypínací charakteristiky. Jak sami vidíte, není jistič jako jistič a je třeba při výběru dbát konkrétního druhu.

Jak funguje jistič?

Už jsme si řekli, k čemu se jistič používá a také jak jej lze rozdělit. Jeho součástí jsou spouště. První je tepelná a druhá zkratová. Tepelná část je tvořena z bimetalu. Pokud dojde k nadproudu, automaticky se teplota zvýší. Bimetal se v takovém případě ohne, což znamená, že se přeruší přívod. To, jak rychle zareaguje, závisí samozřejmě na tom, jak rychle se zvyšuje teplota. Druhou spouští je zkratová spoušť tvořená elektromagnetem. Dojde-li ke zkratu, elektromagnet dokáže zareagovat ihned. Změna proudu nastartuje změnu v magnetickém poli a následně se mechanismus vypne. Jistič rozhodně má své opodstatnění a proto ho můžeme nalézt i tam, kde bychom to běžně nečekali. Více se o jističích dozvíte na webové stránce https://www.legrand.cz/.