Fast fashion a jej vplyv na planétu

O fast fashion ste už pravdepodobne neraz počuli. Ak vám však tento pojem nie je známy, v krátkosti vám predstavíme, o čo ide. Fast fashion znamená v preklade „rýchla móda“, ktorá sa vyznačuje produkciou veľkého množstva odevov, ktoré sú vo veľkom pravidelne kupované zákazníkmi. Ďalšou vlastnosťou rýchlej módy je tá, že sa rýchlo mení, čo môžeme pozorovať v módnych magazínoch či v módnych trendoch zverejnených na rôznych internetových stránkach a sociálnych sieťach. V dôsledku enormnej výroby odevov je planéta znečisťovaná a globálne otepľovanie spolu s ďalšími negatívnymi dôsledkami sa postupne stupňuje. Ku znečisteniu planéty dochádza v spojitosti s fast fashion už pri pestovaní bavlny. Možno by ste očakávali, že pestovanie tejto rastliny nemá negatívny vplyv a že ku znečisteniu dochádza až pri spracovaní bavlny v továrňach, pravda je však iná.

Ako vzniká znečistenie v spojení s fast fashion?

Fast fashion a jej vplyv na planétu
Fast fashion narastá

Pri pestovaní bavlny je použité veľké množstvo chemikálií, ktoré sa cez pôdu dostanú do vody a taktiež do ovzdušia. Ďalšie znečistenie nastáva pri spracovaní bavlny v továrňach, ktoré produkujú veľké množstvá oxidu uhličitého. Po spracovaní bavlny sa odevy dostanú do predajní, v ktorých ich zákazníci vo veľkom nakupujú. Problémom je, že veľké percento zakúpeného oblečenia je použité len niekoľkokrát a následne skončí v kontajneri, z ktorého putuje na skládku. Takýmto spôsobom sa planéta čoraz viac zanáša odpadom, ktorý je potrebné odstraňovať, častokrát spaľovaním, pričom opäť dochádza ku produkcii oxidu uhličitého. 

Zastavme fast fashion spoločne

Na to, aby sa podarilo fast fashion zastaviť, respektíve jej dopad do najvyššej možnej miery zmierniť, je potrebné, aby sa o tento problém začalo zaujímať veľké percento populácie. Ak sa státisíce ľudí rozhodnú, že si odevy budú kupovať z druhej ruky alebo že zredukujú ročné množstvo kupovaných odevov aspoň na polovicu, rozdiel v rozsahu znečistenia bude po niekoľkých rokoch pozorovateľný. Na to, aby boli ľudia motivovaní k tomu, aby prispeli k zastaveniu fast fashion, je potrebné ich o tomto probléme informovať a ukázať im spôsoby, akými proti nemu môžu zakročiť. O problematike týkajúcej sa fast fashion, sa viac dočítate na internetovej stránke https://upcycle.sk/