Začal som podnikať, akú stratégiu zvoliť?

Už len z názvu tohto článku si viete pravdepodobne odvodiť o čom článok bude. Existujú štyri skupiny strategie podnikov, a to sú rastové stratégie, stabilizačné stratégie, revitalizačné, či útlmové stratégie. Každá stratégia je už podľa názvu zameraná na niečo iné, nebudeme ich bližšie rozoberať, pretože si jednoducho dokážete domyslieť, čím sa asi tak zaoberajú. Ak však máte problém s tým, akú stratégiu zvoliť pri začiatku podnikania, presne pre vás je tento článok. Na úvod si vysvetlime rozdiel medzi cieľom a stratégiou. Cieľ je v jednoduchosti povedané dlhodobý plán, teda to čo chceme dosiahnuť na vrchole nášho podnikania a teda to, za čím si po celú dobu podnikania kráčame.

Aký je rozdiel medzi cieľom a stratégiou?

Strategie podnikov kedysi a dnes
Spôsoby stratégie podnikov

Hlavný cieľ je podporený čiastkovými cieľmi. Stratégia je zas postup, ako začať podnikať, ako začať expandovať, ako byť lepší ako konkurencia, vo všeobecnosti a veľmi zjednodušene povedané, môžeme tvrdiť že stratégia sú postupné kroky k cieľu. Poznáme 4 fázy tvorby stratégie podnikov, a to sú fáza prípravná, v ktorej si skúmate prostredie, teda analyzujete prostredie, ďalšou fázou je fáza formulácie stratégie, teda už máte zanalyzované prostredie a teraz idete vymyslieť, ako sa dostanete napríklad nad svoju konkurenciu. Keď už máte plán vymyslený, prechádzate do fázy implementácie stratégie. Po určitej dobe sa dostávate do fázy kontroly a analýzy, teda zisťujete a vyhodnocujete, či bola stratégia správna, úspešná a v akej miere vám pomohla dosiahnúť to čo ste si určili vo fáze plánovania stratégie.

Pri začiatku podnikania odporúčame…

Ak ste na trhu nováčikom, ale len začínate podnikať a už aj rozmýšľate o tvorbe stratégie podnikov, je to super znamenie, že môžete byť úspešným podnikateľom. Je však veľmi dôležité, aby ste na trhu, väčšinou na tom domácom trhu, zväčšovali skôr kapitál, upevňovali základy podnikania a až potom vám odporúčame prejsť na vyšší trhu, napríklad mimo regiónu, či celoslovenský alebo aj medzinárodný. Na začiatok zvoľte stratégiu skôr trpezlivého podnikateľa, ktorý radšej vychytá muchy na domácom trhu a až potom ako hotový podnik prostredníctvom stratégie prenikne na iné trhy, kde už bude aj konkurencie schopnejší a finančne stabilnejší. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o stratégiách, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://marekstraka.com.