Splnenie akých zásad si vyžadujú elektromotory

Iste, väčšina požiadaviek z oblasti elektromotorov je kladená predovšetkým na ich prevádzku, no isté komplikácie môžu nastať ešte pred ich uvedením do prevádzky. Ak sa pozrieme na úplný začiatok, tak isté riziko poškodenia elektromotorov existuje už pri samotnej preprave. Bezprostredne po ich dodaní je teda nutné obhliadnuť dodané elektromotory a zistiť, či počas prepravy nebol poškodený ich vonkajší plášť. Okamžite po identifikovaní prípadného poškodenia je potrebné kontaktovať subjekt zabezpečujúci dodanie motora. Pod týmto tvrdením si možno predstaviť i nároky na jeho prípadné uskladnenie a požiadavkami na tento priestor by sme sa mali zaoberať v prípade, keď elektromotory nebudú okamžité po ich dodaní uvedené do prevádzky.

Elektromotory si rozhodne vyžadujú istú dávku obozretnosti 

Elektromotory a ich umiestnenie vo vozidle

Výber elektromotora podľa účelu

Suché a čisté prostredie by malo byť samozrejmosťou a nerešpektovanie týchto odporúčaní býva jedným z pomerne častých dôvodov na neuznanie prípadných reklamácií. Rovnako tak by tento priestor mal spĺňať isté teplotné požiadavky a teplota v ňom by mala byť v rozpätí -20°C a +40°C. Ak teda nebudete elektromotory okamžite inštalovať ako súčasť požadovanej aplikácie, potom by ste ich rozhodne nemali umiestňovať do tesnej blízkosti k zariadeniam spôsobujúcim vibrácie. Bezpečnostné opatrenia je tiež nutné dodržiavať pri manipulácii s motormi a v tomto procese by osoby mali používať adekvátne pomôcky, najmä pri ich zdvíhaní a následnom presúvaní. Každá krajina má v tomto ohľade vypracovaný istý súbor predpisov, ktoré by mali byť určite rešpektované. Subjekty zabezpečujúce servis rozhodne vedú štatistiku dôvodov prípadných opráv a jedným z nich je taktiež aj nekvalifikovaná manipulácia s elektromotormi pred ich spustením a uvedením do prevádzky. Pri motoroch, ktorých rozmery presahujú hranicu definovanú predpismi v príslušnej krajine, sú nutným vybavením tiež zdvíhacie oká a štandardom sú pre všetky hliníkové i liatinové modely. Manipulácia s motorom vďaka nim je teda o poznanie jednoduchšia. Samostatnou kategóriou je pri inštalácii povrch, na ktorom budú elektromotory uložené. Ten by mal byť samozrejme stabilný a k celkovej stabilite v neposlednom rade prispejú aj upevňovacie skrutky a podložky, pri ktorých je potrebné rešpektovať správne uťahovacie momenty. Ventilátor motora by mal mať dostatočný prísun vzduchu a na tejto trase by nemala byť umiestnená žiadna prekážka. Bližšie informácie si môžete prečítať na internetovej stránke https://vyboelectric.sk/elektromotory/.