Čo si možno predstaviť pod slovným spojením GDPR dokumentácia

GDPR a s ňou súvisiaca aj GDPR dokumentacia je aktuálne súčasťou každého podnikateľského subjektu. Podnikatelia totižto musia mať v tejto oblasti naštudovanú legislatívu, z ktorej majú mnohí hlavu v smútku. Skutočnosťou však je to, že oslovovanie zákazníkov v posledných rokoch nabralo pomerne slušné obrátky a regulácia v tomto smere už musela prísť. Súčasťou GDPR dokumentácie je okrem študovania zákonov aj nutnosť vypracovania internej smernice pre oblasť GDPR, prepracovanie pôvodných vzorov zmlúv, zakomponovanie zmien v oblasti písomných súhlasov so spracovaním osobných údajov, zmena rôznych formulárov či newslettrov. Pri vypracovaní GDPR dokumentácie môže podnikateľský subjekt postupovať viacerými spôsobmi. Rozhodne najviac zaťažujúcim variantom bude vypracovanie GDPR dokumentácie vo vlastnej réžii.

Ako môže byť vypracovaná GDPR dokumentácia? 

GDPR dokumentacia a jej benefity

Firmy na vypracovanie GDPR dokumentácie

Úspora finančných prostriedkov je evidentná, treba ju však zohľadniť pri zvýšenej časovej náročnosti. Menej náročné následne bude zveriť tvorbu dokumentácie do rúk profesionálnej firmy, pri ktorej nehrozí rozpor s platnými pravidlami pre jej vypracovanie. A navyše existuje aj tretí variant, ktorý má podobu akéhosi balíčka, pri ktorom si zákazník môže zakúpiť vzorovú dokumentáciu. Pri nej je však potrebné prispôsobenie na podmienky konkrétneho predmetu podnikania. Príchod GDPR mení ochranu osobných údajov vo výraznej miere a vnáša do podnikania istú dávku byrokracie. Subjekt však má na výber z uvedených troch variantov a voľba je závislá výlučne od jeho rozhodnutia. Každý podnikateľský subjekt, ktorý v rámci svojej činnosti pracuje s osobnými údajmi zákazníkov, musí vedieť preukázať súlad s GDPR a splnenie všetkých potrebných náležitostí. GDPR dokumentácia pracuje s viacerými kľúčovými dokumentmi, pričom jedným z nich je “Súhlas so spracovaním osobných údajov”. Dodržiavanie pravidiel v rámci regulácie GDPR je možné preukázať práve prostredníctvom tohto podpísaného súhlasu. Mnohé z dokumentov GDPR je potrebné vypracovať individuálne a prispôsobiť ich tak, aby boli plne v súlade so špecifikami konkrétnej firmy. Následne má každá firma na svojich “pleciach” zváženie, či má vo svojich radoch vhodného zamestnanca pre manažovanie tejto témy. Zvolená osoba by mala byť schopná vypracovať všetky požadované dokumenty. Táto činnosť sa môže zdať ako menej náročnou, no v jeho kompetencii by tiež malo byť aplikovanie príslušných pravidiel do všetkých procesov organizácie.  

Nechajte GDPR na profesionáloch, pre viac informácií kliknite na https://gdpr-data.sk/