Pšenica a niektoré z jej listových chorôb

V nasledujúcich riadkoch sa teda pozrieme na letnú formu pšenice a niektoré z chorôb, ktoré napádajú predovšetkým jej listy. Choroby pšenice, tak ako je tomu aj v prípade iných rastlín, majú pôvod v niektorom z troch faktorov. Ak je teda pšenica napadnutá konkrétnou chorobou, tak tá bude určite spôsobená vplyvom prostredia, patogénu či hostiteľskej rastliny. Choroba nemá na svoje prejavenie sa dostatočné možnosti práve vtedy, ak niektorý z týchto faktorov chýba. Ak by teda nebola pšenica pestovaná v prostredí žičiacemu ochoreniu, chýbal by patogén alebo hostiteľská rastlina, tak choroba sa nemôže naplno prejaviť a rastlina je ohrozená len v minimálnej možnej miere. Pšenica pestovaná vo veľkom množstve a na poliach môže byť ohrozovaná viacerými typmi patogénov.

Pšenica môže byť ohrozená chorobou len vtedy, ak je pestovaná v rizikovom prostredí

Pšenica a jej pestovanie
Pestovanie pšenice na Slovensku

Medzi patogény ohrozujúce listy patria predovšetkým septorióza, múčnatka trávová, hrdza pšenicová a tiež hrdza plevová. Patogény však môžu napádať aj zrno a klas a tu by sme mohli spomenúť najmä pleseň snežnú, fuzariózu či prašnú sneť. Steblo je však v istom ohrození taktiež a medzi ochorenia patrí černanie päty stebla alebo steblolam. Bližšie sa teda pozrieme na ochorenia listu a konkrétne na múčnatku trávovú. Toto ochorenie neohrozuje len pšenicu a napáda každú z obilnín. Riziko ochorenia je prítomné najmä v prípade prerasteného porastu a tu môže byť prítomná vlhkosť medzi jednotlivými rastlinami. Asimilačná plocha listu sa značne znižuje a problémom je najmä fakt, že asimiláty nemôže prúdiť z listu do klasu. Ochorenie je možné odhaliť vďaka bielym, sivým a tiež hnedým povlakom na listoch. V neskorších fázach sa na liste tvoria plodnice guľovitého tvaru a takto napadnutá rastlina zvykne zožltnúť a uschnúť. Spomenieme ešte jedno ochorenie napádajúce list a tým je septorióza. V období vegetácie a na jar môžu byť uvoľňované spóry, pomocou ktorých sa toto ochorenie šíri ďalej. V pokročilom štádiu dochádza k scvrknutiu a zakrpateniu zŕn. Za hlavný znak ochorenia sa považujú tmavozelené škvrny, ktoré sú nepravidelné a po ich zaschnutí sa v tomto mieste tvoria plodnice v podobe bodiek s čierno-hnedou farbou. Viac o pšenici nájdete na webovej stránke http://www.osivo.sk/.