Nepodceňujte servis kotlov

Plynové kotly sa začínajú v domácnostiach vyskytovať čoraz častejšie. Je to najmä z toho dôvodu, že plynové kotly v sebe spájajú hospodárnosť, efektívnosť a ekologickosť. Ďalšou výhodou plynových kotlov je aj to, že sa začínajú vylepšovať, čo prináša rad výhod. V minulosti boli populárne klasické plynové kotly, v súčasnosti ich nahradili kondenzačné plynové kotly. Ak ste však majiteľmi plynových kotlov, určite viete, že ako majiteľ takéhoto zariadenia máte určité povinnosti, ktoré sa rozhodne neodporúča zanedbávať. Jednou z najdôležitejších činností je určite servis kotlov. Servis kotlov predstavuje činnosť, ktorú sa odporúča vykonávať minimálne jeden krát za rok. Táto činnosť so sebou prináša množstvo výhod. Všetkým je zrejmé, že pokiaľ sa jedná o zariadenie, ktoré  pri svojej činnosti prichádza do styku s plynom, neradno sa s ním zahrávať. Ak však vykonáme každoročný servis kotlov, môžeme sa uistiť, že zariadenie je bezpečné. Každý majiteľ takéhoto zariadenia je určite kľudnejší keď vie, že plynový kotol pracuje tak, ako má. Aj keď sú plynové kotly ekonomické zariadenia, ktoré dokážu ušetriť množstvo peňazí, dokážu byť aj nebezpečné. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt servis kotlovMálokto, kto sa plynovým kotlom nerozumie si všimne napríklad situáciu, kedy z kotla uniká plyn. Vďaka pravidelnej revízii tiež dokážeme predísť viacerým závažným situáciám, akými sú napríklad zanesenie plynového horáku nečistotami, čo sa môže na činnosti plynového kotla negatívne odraziť vo viacerých smeroch. Môže dôjsť napríklad k nedokonalému horeniu, pri ktorom sa začne tvoriť väčšie množstvo sadzí, čo následne vyústi do zanesenia výmenníka. Dôležité tiež je, aby bol pri kontrole kotla skontrolovaný aj prívod vzduchu a to, či je dostatočne zabezpečené vetranie miestnosti, v ktorom sa plynový kotol nachádza. Ak sa však rozhodnete servis kotlov vykonať, musíte si byť vedomý toho, že túto činnosť sú oprávnené vykonávať len odborne spôsobilé osoby. Jedná sa o servisných technikov. Každý výrobca plynových kotlov má k dispozícii svojich vlastných servisných technikov. Ďalším faktom, ktorý je dôležitý pre každého majiteľa plynového kotla je to, že servis kotlov sa oplatí vykonávať priamo po skončení vykurovacej sezóny. Veľkým bonusom tiež je, že viaceré spoločnosti ponúkajú cenové úľavy pre tých, ktorí sa rozhodnú nenechať túto činnosť na poslednú chvíľu a vykonať ju mimo vykurovacej sezóny. Ak sa teda vo vašej domácnosti plynový kotol nachádza a ešte ste tento rok nevykonali pravidelný servis, zajednajte si u vášho servisného technika termín čo najskôr.