Pokládka dlažby – rýchlo, pekne a profesionálne

Pokládka podlahy alebo dlažby sa zásadne realizuje až na záver, po ukončení všetkých prác súvisiacich s rekonštrukciou, alebo výstavbou objektu. Ak by bola vykonávaná skôr, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu, prípadne by mohla byť zle rozvrhnutá. Pred samotnou pokládkou dlažby je potrebné úplné odstránenie všetkých nepotrebných vecí z terénu, vyrovnanie terénu a ozrejmenie si miest, kde bude položená. Veľmi dôležité je celkové prehodnotenie miest, kde bude dlažba kladená a ozrejmenie si účelu použitia dlažby: či bude použitá ako pochôdzkový klasický chodník alebo ako priestor na státie auta, či na ťažké mechanizmy. Prečítajte si, prečo je kvalitná pokládka dlažby taká dôležitá a čo je potrebné pri nej dodržať, aby bola položená naozaj správne.

Práca pre profesionálov

Pokládka dlažby v exteriéri
Postup pri pokládke dlažby – čo je nutné dodržať?

Vo všeobecnosti pri pokládke dlažby platí, že dlažba je len taká dobrá ako dobý je základ. Práve preto je dobré nechať samotnú pokládku na odborníkov, ktorí vedia prehodnotiť zaťaženie dlažby a podľa toho urobiť základ, ktorý vydrží. A nielen to. Pri pokládke je mimoriadne dôležité, aj na ktorých miestach bude položená. V prípade, že by bola položená v blízkosti drevín s vysokou koreňovou sústavou, mohla by ju časom zvlniť. Takisto, ak by bola v blízkosti napríklad jednoduchej záhradnej sprchy bez odvedenia vôd, mohlo by časom dôjsť k jej prepadávaniu. Práve preto je mimoriadne dôležitý pohľad odborníkov, ktorí dokážu prehodnotiť klady aj zápory, prípadne pomôcť odbornou radou. Pokládka dlažby sa vo všeobecnosti vykonáva dvomi spôsobmi – ručne alebo strojovo – mechanicky. Aj pri mechanickej pokládke je samozrejme potrebný odborný zásah, hlavne pri rezaní bočných kociek. Pri mechanickej pokládke je možné položiť niekoľko násobne viac dlažby ako pri ručnej pokládke. Využíva sa hlavne na veľkých plochách.

Výber dlažby

Pokládka dlažby je práca pre odborníkov. Podľa predpokladaného zaťaženia vedia určiť hĺbku základov, hrúbku hrubého a jemného štrku, majú potrebné vibračné zariadenie na vyrovnanie plochy aj na finálnu úpravu. V súčasnosti je v predaji dlažba najrôznejších tvarov, veľkostí, vzorov aj farieb. Dá sa urobiť jednoduchá a pekná dlažba, zladená s fasádou domu alebo strechou, ale dá sa zhotoviť aj zaujímavá mozaika vyskladaná z niekoľkých farieb ktorá potom vyzerá efektne a zaujímavo. Pre viac informácií o pokládke dlažby sa dozviete po navštívení nasledujúcej internetovej stránky: https://www.polozime.sk/.